БАҒДАРЛАМАСЫ

20.10.15

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында білім беру бағдарламаларын арнайы мамандандырылған аккредиттеу аясында БСҚТҚА сарапшылар тобының сыртқы аудит

1.5В010900-Математика

2. 5В011000-Физика

3. 5В011100-Информатика

4. 5В011200-Химия

5. 5В011300-Биология

6. 5В011600-География

7. 5В011500-Құқық және экономика негіздері

                                                                                                                                                     8-9 сәуір 2015 жыл