Хабарландыру

20.10.15

Баяндама дайындау үлгісі:

ӘОЖ (12 пт.)

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ АҚЫЛ-ОЙЫН ДАМЫТУ (14 пт.)

Байқоныс А.Л. – 101-11 тобының студенті (12 пт.)

 Ғылыми жетекші: Арзымбетова Ш.Ж. – п.ғ.к., доцент (12 пт.)

Оңтүстік Қазақстан  мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент (12 пт.)

 

Баяндаманың негізгі мәтіні (14 пт.)

             -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Әдебиеттер: (12 пт.)

 

7. Әдебиеттер тізімі квадратты жақша түрінде [1, 2 б.] мәтіндегі реті бойынша көрсетіледі. Автоматты нөмірлеу түрін қолдануға болмайды.

8. Баяндама көлемі студенттер үшін толық 3 беттен, магистранттар мен жас ғалымдар үшін (35 жасқа дейін) 5  беттен  аспауы тиіс. Баяндама мәтіні түпнұсқа болып саналады және редакциялауға жатпайды. Конференция баяндамаларының жинағы тікелей көшіру арқылы дайындалады,баяндама мәтініне автор жауапты.

9. Көрсетілген мерзімнен кешіккен немесе аталған талаптарға сай келмейтін материалдар жариялауға қабылданбайды, қаралмайды және қайтарылмайды.

10. Конференция жарнасы (студенттер үшін) – 1500 теңге, магистранттар мен жас ғалымдар үшін (35 жасқа дейін) 2000 теңге.

Баяндама мәтінінің баспа түріндегі және электрондық нұсқалары және конференция жарнасы төленгені туралы түбіртектің көшірмесі электрондық поштамен немесе төмендегі мекенжайда  2015  жылдың  15 наурызына дейін  қабылданады: 160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Байтұрсынов көшесі, 13 үй, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Бас ғимарат, 110, 111 каб.

Конференцияны ұйымдастыру комитеті: Ибрагимова Жанат Абуталипқызы -  8701 3381433, 8700 1357270; Әлібекова Балдырған Рысалықызы – 8702 2604979; e-maіl: okmpi_gilim@mail.ru

Конференция жұмысына қатысу төлемі үшін реквизиттер:

АО «Казкоммерцбанк»

БИК-KZ К0 KZ KX

БИН-110740004288

КБЕ-16

ИИН- KZ 569260801159775000

Аудару кезінде «конференция үшін» белгісін қойып, тегі және өз аты мен әкесінің атының бірінші әріптерін жазу қажет.

 

 Ұйымдастыру комитеті