Қуатова Жузира Жолдасқызы

Қуатова Жузира Жолдасқызы

 

Білімі

 

Педагогика ғылымдарының кандидаты (2007 жылы) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жоғары аттестациялық коммиссиясының шешімімен педагогика ғылымдарының кандидаты  ғылыми дәрежесін алды.

Педагогикалық ғылымдарының аспиранты(2001ж)

Университет: М.Әуезов атындағы ОҚМУ

«Кәсіби білім беру мұғалімі»  мамандығының бакалаврі(1996ж)

Университет: Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ

Тақырыптық бағыттар: Жоғарғы мектеп, бастауыш білім беру.

Зерттеу тақырыпшалары:  тәрбие жұмыстары, инновациялық технологиялар, кәсіби бағдар;

Басылымдары :

  • Адамгершілік-эстетикалық тәрбие  рухани тәрбие негізі. «Научный мир Казахстана» 4(32)-2010 Международный научный журнал. Алматы,с.222-225.
  • Poly Cultural Education as a Basis of Students’ Human Values Formation // Middle-East Journal of Scientific Research 21 (4): 717-720, 2014.с717-720.
  • Pedagogical aspects of formation tolerance problem as factor of professional suitability of the teacher  // Middle-East Journal of Scientific Research 21 (4): 717-720, 2014.с447-450.
  •  Future teachers training for application of the Kazakh ethno pedagogy means in the process of schoolchildren’s patriotic education // Life Science Journal 2014;11(10s) С.-354-5.
  • Система сотрудничества «школа-колледж-вуз»: преемственность технологий обучения в подготовке будущего учителя.// Қазақ білім академиясының Баяндамалары атты тоқсандық журнал.№4,2017. 98-104б.
  •  Қазақстандағы педагогикалық ойдың дамуы мен қалыптасуы. Оқу құралы.Шымкент.Нұрлы бейне. 2018 ж.189 с.

Оқытатын пәндер:

Этнопедагогика;

Педагогика;

Тәрбие жұмысының әдістемесі