Оқу әдістемелік жұмыстар

Оқу әдістемелік жұмыстар

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  УНИВЕРСИТЕТІ

 ФИЛОЛОГИЯ  ФАКУЛЬТЕТІ

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ КАФЕДРАСЫ

Оқу-әдістемелік жұмыстарына жауапты: ф.ғ.к., доцент  Р.Б. Кажиакбарова            

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАРЫ БОЙЫНША МӘЛІМЕТ

      Кафедраның білім мазмұнын анықтайтын құжаттармен қамтамасыз етілуі:  

5В011700 – «Қазақ тiлi және әдебиетi»  мамандығы    бойынша: 4,3,2,1 курс – ҚР Мемлекеттiк  жалпыға міндетті білім беру стандарты ГОСО РК3.08.385-2010.

5В012100 – «Казак тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» 4,3,2,1 курс – ҚР Мемлекеттiк  жалпыға міндетті білім беру стандарты. ҚР МЖМБС 6.08.077-2010.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің ҚР МҚЖҚС 03.08.26 – 2012 типтік оқу жоспары бар, оқу жоспары соның негізінде жасалған.

      5В011700 – «Қазақ тiлi және әдебиетi», 5В012100 – «Казак тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы салалары бойынша Білім және ғылым министрлігі бекіткен (Абай атындағы ҚазҰПУ ұсынылған типтік бағдарлама негізінде жасалынды. Алматы, 2012ж. Республикалық оқу-әдістемелік Кеңес мәжілісінде қарастырылып бекітілген.  №18 хаттама, 15.05.2012ж.). 

    Кафедра пәндерінің типтік оқу бағдарламасы,  оқу бағдарламасы және жұмыс оқу бағдарламалармен қамтамасыз етілген. Жеке оқу жоспарлары мен элективтік пәндер каталогы жасалынған.

      Кафедра оқытушылары ф.ғ.к. Сапарбаева Қ.Ж., Бегалиева Р.Н., Р.Б.Кажиакбарова Астана қаласында Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірлеген республикалық біліктілікті арттыру курстарына (23.11.2015 ж.- 05.02.2015ж.) қатысып, сертификатқа ие болды. 

 

Оқытушылардың біліктілігін арттыру жөніндегі мәліметтер.

 

 

Оқытушы-профессорлардың оқу-әдістемелік  жұмыстарының көрсеткіші

       Оқытушылардың біліктілігін арттыру жөніндегі мәліметтер.

       Кафедра оқытушылары ф.ғ.к., аға оқытушы Қ.С.Алтынбеков, ф.ғ.к., доценті Р.Б.Кажиакбарова,  ф.ғ.к., аға оқытушылар А.А. Мамыт, ф.ғ.к. Т.Қ.Омаров, А.А.Жаппаркулова,  аға оқытушылар А.С.Пазылова, Г.Қалтайқызы, А.Ә.Маликова «Өрлеу» Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық қызметкерлерінің біліктілікті арттыру курсын  (240 сағат) 2016 жылы бітіріп шықты.

    

 

      Кафедрадан Ф.ғ.к. Н.Ж.Нұрпейісов, ф.ғ.к. А.А.Мамыт, ф.ғ.к. Қ.С.Алтынбеков «Электрондық оқулықтар негізінде оқу үрдісін технологияландыру»  тақырыбы бойынша оқыту семинарына қатысып сертификатқа ие болған.  (Сертификат № 5437176-0000-15-06, 07,08, 09, 10).

      Кафедра доценті, ф.ғ.к. Р.Б.Кажиакбарова  Алматы қаласында өткен Білім ақпарат-тандыру  педагогикалық технология орталығында өткен «Электронды оқулықтар негізінде оқу үрдісін технологияландыру» атты оқыту семинарына қатысып сертификат алған (2016 ж.)

 

 

      Ф.ғ.к. Н.Ж.Нұрпейісов, Қ.С.Алтынбеков, Т.Қ. Омаров Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз Қазақстандық агенттігі өткізген «Мамандандырылған аккредитация шеңберінде жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалау есебін дайындауы» семинарына қатысып сертификаттарына ие болған: (Сертификат № 0295,0296, 0297), 10.10.2014 ж.      Кафедра профессор-оқытушылардың дербес оқу әдiстемелiк жұмыстарының орындалуы  аталған жоспарларда жан-жақты үлгілерімен ерекшеленеді: кафедраның алғашқы мәжілісінде сондай-ақ жұмыс бағдарламалары, силлабустарың талқыланып бекітілуге ұсынылады; арнаулы курстар мен семинарлардың тақырыптары, оқу бағдарламалары, жұмыс бағдарламалары, курстық және дипломдық жұмыстардың тақырыптары талқыланады, СӨЖ ұйымдастыру, өзара сабаққа қатысу, ашық сабақтар өткізу кестесі түзіледі; Оқу-әдістемелік бағыт бойынша профессор-оқытушылардың баспадан шығарылатын оқулықтары, оқу құралдары және оқу-әдiстемелiк нұсқауларының көлемi жоспарланып, орындалады. Жаңа оқу жылындағы оқу-әдiстемелiк бюро жұмысының бағыттары: кафедраны әдiстемелiк құжаттарымен қамтамасыз ету; бiлiм департаментiмен, үздіксіз білім жетілдіру институтымен және мектептермен байланыс жасау.

       

 

 

       

 

  

 2016 оқу жылының бірінші жартысында кафедрадан ф.ғ.к., Қ.С.Алтынбеков, ф.ғ.к., А.А. Мамыт, ф.ғ.к., доцент Г.Б.Маханова, ф.ғ.к., Т.Қ.Омаров аға оқытушылар Г.Қалтайқызы, Г.Е. Исабекова, А.Ә.Маликова  «Өрлеу» Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық қызметкерлерінің біліктілікті арттыру курсын (240 сағат) бітіріп шықты. Ф.ғ.к. Н.Ж.Нұрпейісов, ф.ғ.к. А.А.Мамыт, ф.ғ.к., доцент  Г.Б.Маханова, п.ғ.к., доцент  О.А.Стычева, ф.ғ.к. Қ.С.Алтынбеков «Электрондық оқулықтар негізінде оқу үрдісін технологияландыру»  тақырыбы бойынша оқыту семинарына қатысып сертификатқа ие болды (Сертификат № 5437176-0000-15-06, 07,08, 09, 10) 16.02.2015 ж.  Доценттер Стычева О.А., Маханова Г.Б., ф.ғ.к., аға оқытушы Омаров Т.Қ. «Как находить журналы с импакт-фактороми Еhomson Reuters» для научных исследований Дарьи Бухтояровой семинарға қатысып сертификат алды. Доцент Маханова Г. Б., аға оқытушы  Исабекова Г.Е. «Современный научный потенциал» атты семинарға қатысып сертификат алды (Шеффилд, Великобритания) 28.-7.03.2015., ф.ғ.к. Н.Ж.Нұрпейісов, Қ.С.Алтынбеков, Т.Қ. Омаров Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз Қазақстандық агенттігі өткізген «Мамандандырылған аккредитация шеңберінде жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалау есебін дайындауы» семинарына қатысып сертификаттарына ие болды: (Сертификат № 0295,0296, 0297), 10.10.2014ж. Әрбір оқу жылының басында дәстүрлі түрде кафедра жұмысы 4 бағыт бойынша жоспарланып (оқу-ұйымдастырушылық, оқу-әдістемелік, ғылыми, тәрбие жұмыстары) кафедраның алғашқы мәжілістерінде бекітіліп отырады.  Кафедра профессор-оқытушылардың дербес оқу әдiстемелiк жұмыстарының орындалуы  аталған жоспарларда жан-жақты үлгілерімен ерекшеленеді: кафедраның алғашқы мәжілісінде сондай-ақ жұмыс бағдарламалары, силлабустарың талқыланып бекітілуге ұсынылады; арнаулы курстар мен семинарлардың тақырыптары оқу бағдарламалары, жұмыс бағдарламалары, курстық және дипломдық жұмыстардың тақырыптары талқыланады, СӨЖ ұйымдастыру, өзара сабаққа қатысу, ашық сабақтар өткізу графиктері түзіледі; кафедралардың әр мәжілісінде профессор-оқытушылардың лекция  мәтіндерін талқылап отыру да жоспарланып, орындалады. Оқу-әдістемелік бағыт бойынша профессор-оқытушылардың баспадан шығарылатын оқулықтары, оқу құралдары және оқу-әдiстемелiк нұсқауларының көлемi жоспарланып, орындалады.

Кафедраның әдiстемелiк кеңесiнiң құрамына 12 оқытушы кiредi. Олар: ф.ғ.к., Н.Ж. Нұрпейісов, А.А.Мамыт, доцентер: Абдыханов У.К., Стычева О.А., Маханова Г.Б., Ибрагимова Ж.А., Н.Сандыбаева, ф.ғ.к., аға оқытушылар: Сапарбаева Қ.Ж., Алтынбеков Қ.С., Әділова Ш.Д., Омаров Т.Қ., Жаппарқұлова А., аға оқытушылар Исабекова Г.Е., Г.Қалтайқызы.  Жаңа оқу жылындағы оқу-әдiстемелiк бюро жұмысының бағыттары: кафедраны әдiстемелiк құжаттарымен қамтамасыз ету; бiлiм департаментiмен, үздіксіз білім жетілдіру институтымен және мектептермен байланыс жасау.

Оқытушы-профессорлардың оқу-әдістемелік жұмыстарының көрсеткіші

     

             

Кафедрада 2015-2016 оқу жылының жарты жылдығында Г.Б Маханова «Русское устное народное творчество», «Зарубежная литература ХХ века»  атты лекция жинағын, Г.Е Исабекова «Древнерусская литература» атты оқу-әдістемелік құрал  қазан айына, О.А. Стычева «Введение в педагогическую специальность» атты электрондық оқу-әдістемелік құрал, Қ.С.Алтынбековтың «Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет» атты оқу-әдістемелік құрал, Т.Қ. Омаров  «Бұқар жыраудың әдеби мұрасы» атты көмекші оқу-құралы қараша айларына жоспарлап, орындады.

    

ОПҚ-ның баспадан шығарылған жұмыстарының саны

Кафедра Оқулықтар саны Оқу құралдары саны Оқу-әдістемелік құралдар саны Электрондық оқу құралдары саны Оқу-әдістемелік нұсқаулар саны Оқу бағдарламалары
Қазақ және әлем әдебиеті кафедрасы         4        8        16          1         9             28