Хабарландыру

18.09.19

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫ АССАМБЛЕЯСЫ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Құрметті әріптестер!

Сіздерді 2019 жылы 17-18 қазанда өтетін «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға арналған «Қазақстан халықтарының Еуразиялық музыкалық кеңістіктегі этнотолеранттылығын қалыптастырудағы көркем шығармашылық мүмкіндіктері» тақырыбындағы Халықаралық Арт-симпозиум жұмысына қатысуға шақырамыз.

            Халықаралық Арт-Симпозиум көркем және музыкалық білім беру педагогикасын оқыту сапасын жақсартудың заманауи мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерімен алмасу және интерпретациялау мақсатында жоғары оқу орындарының ғалымдары, докторанттар мен магистранттар, шығармашылық мамандықтар: бейнелеу өнері, музыка, хореография, еңбек тәрбиесі мұғалімдерімен, жалпы білім беретін мектептерде, мәдениет сарайларында жұмыс істейтін мұғалімдермен №АР05132384 «Туған ел» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру контексінде Қазақстан композиторларының (сазгерлерінің) шығармаларын көркемдік-орындаушылық интерпретациялаудың этномәдени аспектілері» жобасын іске асыру желісі бойынша өткізіледі.

 

Талқылауға ғылымның, көркем білім беру жүйесінің теориясы мен тәжірибесінің көпқырлылығын, оның өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі қоғамның қазіргі дамуындағы мақсатты рөлі мен маңыздылығын ашатын ғылыми бағыттардың кең спектрі ұсынылады. Халықаралық Арт-Симпозиум жұмысы барысында мұғалімдердің, магистранттардың, модельерлердің,шығармашылық көрмелері ұйымдастырылады, концерттік нөмірлер жетекші суретшілердің, талантты жастардың эскиз-импровиздерімен сүйемелденетін болады.

Арт-Симпозиумның ғылыми бағыттары:

1.Дәстүрлі мәдениет пен өнер сабақтастығы қазіргі қазақстандық қоғамның рухани құндылықтары қайта түлету және сақтау факторы ретінде.

3. Музыкалық және көркем білім беру педагогикасындағы өнер дамуының мәдениетаралық синергетикалық үрдістері.

4.«Рухани жанғыру» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мән мәтінінде этника аралық толеранттылықты қалыптастыруға өнердің әсері.

5.Шығармашылық мамандықтар педагогтерінің кәсіби даярлығының оқу үдерісіне сандық және ақпараттық технологияларды енгізу.

6.Көркем білім беру және өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі отбасы мен мектептің өзара іс-қимылының өзекті мәселелері.

Халықаралық Арт-Симпозиум жұмысына қатысуға жоғары оқу орындарының басшылары, ғалымдар, ізденушілер, докторанттар, магистранттар, отандық оқу орындарының студенттері мен оқытушылары, Қазақстан халқы Ассамблеясы жағынан қонақтар, мәдени-ағарту мекемелерінің қызметкерлері шақырылады.

Халықаралық Арт-симпозиумның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын, түрік.

Халықаралық Арт-Симпозиумның өткізілу орны: Қазақстан, Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Ахмет Байтұрсынов көшесі, 13.

Халықаралық Арт-симпозиумның материалдары ғылыми жинақ түрінде орындалған эскиз-импровиз жұмыстарының иллюстрацияларымен жарияланатын болады. Халықаралық Арт-симпозиум жұмысына қатысу үшін өтінімді 2019 жылдың 5 қазанына дейін Smail-maya76@mail.ru электрондық мекен-жайға жіберу қажет.

- Баяндама мәтінін басып шығару және талаптарға сәйкес рәсімделген электрондық нұсқасы: Times New Roman қарпінде, өлшемі 14 пт, барлық жиектері-2 см., жоларалық интервал-1, Формат Microsoft Word 2003, 2007, 2010, ені бойынша туралау, бет форматы А4, материал 5 беттен аспауы тиіс.

Мақала келесі ақпаратқа сәйкес болуы тиіс:

1.   ӘОЖ индексі-бірінші беттің сол жақ жоғарғы бұрышында. (1 интервал арқылы).

2.   Мақаланың тақырыбы беттің ортасында қалың қаріпте бас әріптермен басылады. (1 интервал арқылы).

3.   Тақырыптың астында авторлардың аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, ұйымның атауы және электрондық мекенжайы жазылады. (1 интервал арқылы).

4.   Түйіндеме курсивпен: қазақ тіліндегі баяндамалар үшін резюме және summary, орыс тіліндегі баяндамалар үшін түйін және summary, ағылшын тіліндегі баяндамалар үшін түйін және резюме. Түрік тіліндегі баяндамалар үшін түйін және резюме. (Түйіндеме 3-4 жол, кілт сөздер-5 сөз)

5.   Одан әрі бір жолдан кейін баяндаманың негізгі мәтіні басылады.

6.   Әдебиет негізгі мәтіннің соңында азат жолдан бастап көрсетіледі (дәйек сөзге сілтеме мақаланың соңында дәйексөз ретінде, шаршы жақшада орналасады).

 

Кіру жарнасы: Халықаралық Арт-симпозиумға қатысушылар үшін 3000 теңге көлемінде кіру жарнасы қарастырылған.

Секция үйлестірушісі:  Смайлова Мая Спабековна е–mail:Smail-maya76@mail.ru,

сот.тел: +7 778 102 71 00, +7 777 559 18 37.

2019 жылғы 17-18 қазан- Халықаралық Арт-симпозиумның жұмыс күндері.

Ұйымдастыру жарнасын төлеу туралы түбіртекті (жарияланым үшін)  Smail-maya76@mail.ru электронды поштасына жіберу керек. Қатысу жөніндегі төлемді Түркістан облысы Шымкент қаласы Байтұрсынов көшесі, 63, «C» оқу ғимараты – Студенттер қалашығы, ОҚМПУ, № 204 кабинетке келіп төлеуге де болады.Жарна «Жарияланым үшін» деген белгісі бар арнайы шотқа төленеді (төлем) :

         Банк реквизиттері:

БИН 110740004288

БИК IRTYKZKA

ИИК КZ3696516F0008075980

АО «Fortebank»

Құрметті әріптестер, конференцияға қатысушылар! Материалдарды жоғарыда көрсетілген барлық талаптарды сақтай отырып, мұқият редакцияланған түрде ұсынуыңызды сұраймыз.

Баяндаманы рәсімдеу үлгісі:

УДК (10пт.)

 

МУЗЫКАНЫҢ ӨРКЕНИЕТ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ  АЛАТЫН ОРНЫ (11 пт.)

 

Айнабекова Н.Т.

 

Педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы

Қазмемқызпу, Алматы, Қазақстан(11 пт)

Е-mail: naziko2030@mail.ru (11)

 

 

Түйін (10пт)

 

Summary(10пт)

 

Баяндаманың негізгі мәтіні  (12пт)

Текст…….     --------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    Литература (11 пт)

 

Өтініш үлгісі:

Өтініш

1.

Баяндамашының аты-жөні (толық)

 

2.   

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

 

3.

Ұйымы, қызметі

 

4.

Адрес (индексті міндетті түрде көрсету)

 

5.

Байланыс сымтетігі, факс (халықаралық коды)

 

6.

Баяндаманың атауы

 

7.

Секцияның атауы

 

 

Конференция туралы ақпарат университет сайттарында орналасқан ОҚМПУ, сайт: www.okmpu.kz, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ:  ww.ayu.edu.kz

          Модераторлар:

Тәңірбергенов Медеубек Жұматайұлы +7 701 178 42 08;

Сыдыкова Роза Шаймардановна, тел: +7 775 8044558, факс: 8(725 33)32146 (204); Оспанов Болат Жумагулович, тел: 8 707 761 10 61, e–mail: danial_1961@mail.ru

 

Конференцияға тіркеу мәселелері бойынша жауапты:

Досбаганбетова Алена Торебековна;  сот. тел: +7 702 - 792-77-31, е–mail: aliya.tore@mail.ru;

Тезистерді жинауға жауапты: Смайлова Мая Спабековна е–mail: Smail-maya76@mail.ru,моб.тел: +7 778 102 71 00, +7 777 559 18 37.

Ұйымдастыру алқасы

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университет -

Кәсіптік-шығармашылық факультеті;

Қ.А Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті    «Өнер» факультеті

 

«Еуразиялық музыкалық кеңістіктегі Қазақстан халықтарының этникалық толеранттылығын қалыптастырудағы көркем шығармашылықтың мүмкіндіктері» атты халықаралық 
арт-симпозиумның пресс- релизі

 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның атауы:

 

 «Еуразиялық музыкалық кеңістіктегі Қазақстан халықтарының этникалық толеранттылығын қалыптастырудағы көркем шығармашылықтың мүмкіндіктері»

Мақсаты:

Кәсіби практикалық қызметті іске асыруда педагогикалық жағдай жасау және шығармашылық мамандықтарға оқытушыларды кәсіби дайындаудың методологиялық негіздерін зерттеу

Міндеті:

-шығармашылық мамандықтардың оқытушыларын кәсіби даярлаудағы ғылыми-теориялық негіздерін анықтау;

-өнер арқылы адамзаттың толерантты дүниетанымын қабылдауға синергетикалық тәсілдерді негіздеу;

 -өскелең ұрпақты рухани-адамгершіліке тәрбиелеуде мәдениаралық байланыстардың қалыптасуының интеграциялық процестерін зерттеу;

-шығармашылық мамандықтарындағы оқытушылардың  көп аспектілі қызметтерінің мәселелерін талдау және жалпылау.

Нәтижесі:

Халықаралық Арт-Симпозиумды өткізу, ғылыми еңбектерді жариялау және сертификаттарды тапсыру.

Модераторлардың аты-жөні:

Тәңірбергенов Медеубек Жұматайұлы,

Сыдыкова Роза Шаймардановна

Ғылыми дәрежесі:

Педагогика ғылымдарының докторлары

Жұмыс орны:

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент қ.

Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістен қ.

Байланыс сымтетіктері:

+7 701-178-42-08;

+7 771 828 27 39, +7 775 804 45 58

Е-mail:

Deu –me@mail.ru

Sydykova_roza@mail.ru