Құрмыш Елеу Құрмышұлы

1. Аты-жөні: Құрмыш Елеу Құрмышұлы

2. Білімі: Жоғары, Тәжік мемлекеттік университеті, 1967ж.

3. Академиялық атақ: физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент

4. Академиялық тәжірибе: 1971ж

5. Академиялық емес тәжірибе: 1.12.1961-26.02.1962жж мұнай газгеологиялық барлау экспедициясының бұрғылаушы даярлау курсс 26.02.1962-20.06.1962. №75 бұрғылаушы даярлау курсы ІІ разрядты лай илеуші 1.09.1962-67 ТаджМУ студенті, 1.10.67-9.05.68жж , 1.09.69-1.02.71 ТаджМу асперанты 10.05.68-24.06.69жж Кеңес армиясы

6. Марапатталу және сыйлыққа ұсыну: 1991жыл «Еңбек ардагері» медалі.

7. Қызмет көрсету саласындағы қайраткерлігі (ұйымның құрамында немесе ұйымнан бөлек салада):

8. Соңғы бес жылдағы негізгі шығарылымдары және презентациялары-тақырыбы, бірлескен авторлар, қайда шыққан немесе/және презентация жасалғаны, презентацияның шыққан күні:

1) Псевдопараболалық теңдеу үшін моделді шекаралық есеп: Сборник статьей республиканского научного-практического конференции «ХХІ ғасырдағы жоғары кәсіби білімді мамандар даярлау мәселелері: кешегісі, бүгінгісі, болашағы», Шымкент, 2009 г.

2) Парабололы  элиптикалы теңдеулер үшін жартылай кеңістіктегі бастапқы- шекаралық есептің шешімін соболев класында бағалау: Сборник статьей республиканского научного-практического конференции «Қазіргі экологиялық мәселелер және орталық Азия:био және әлеуметтік», Шымкент, 2010 г.

3) Сингулярлы интегралдар және бөлшекті дифференциалдау: Сборник статьей республиканского научного-практического конференции «Ғылым мен білім аясындағы ХХІ ғасырдың инновациялық технологиялар» Шымкент, 2012 г.

4) Кейбір дифференциалдық теңдеулер жүйесінің параболалы – Эээээ жүйе болуын анықтау: Сборник статьей республиканского научного-практического конференции «Евразиялық интеграция. Түркі жазуы құпиясы ашылуын 220жыл», Шымкент 2013г.

5) Бір псевдопараболалы теңдеу үшін жартылай кеңістіктен бастапқы шекаралық есертің шешімін соболев класында бағалау: Сборник статьей республиканского научного-практического конференции «Ұстаз ұлттың тірегі», Шымкент 2013г.

9.Жаңа кәсіби, тәжірибелі – конструкторлық бағдарламаларда, ғылыми және ғылыми-конструкторлық бағдарламаларда немесе кәсіби жетілдіріп дамытулардағы авторлық және бірлескен авторлық болу. жоқ