Жұмабаев Мықтыбек Жандарбекович

  1. Аты-жөні: Жұмабаев Мықтыбек Жандарбекович
  2. Білімі: физика-математика ғылымдарының докторы, математик, аналитикалық геометрия, элементар математика, 28.08.2013.
  3. Академиялық тәжірибе: А.Яссауи атындағы ХҚТУ.
  4. Академиялық емес тәжірибе:  жоқ.
  5. Куәліктер: Сертификат № 01-2011. Ғылыми тағылымдама “Болашақ” бағдарламасы  бойынша Российский Государственный университет им К.Э.Циолковского 01.11.2010-01.11.2011.
  6. Кәсіптік ұйымдар мүшесі: жоқ.
  7. Марапатталу және сыйлыққа ұсыну: жоқ.
  8. Қызмет көрсету саласындағы қайраткерлігі (ұйымның құрамында немесе ұйымнан бөлек салада):  жоқ.  
  9. Соңғы бес жылдағы негізгі шығарылымдары және презентациялары-тақырыбы, бірлескен авторлар, қайда шыққан немесе/және презентация жасалғаны, презентацияның шыққан күні:

 1) Some Analytical and Experimental Methods Definition the Mechanical Characteristics of Sound Absorption Structures: Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). Vol 3 Issue 2, February-2014.

 2) Удар по правому концу нити, огибающей поверхности системы неподвижных твердых тел: Известия Нац. Академ. Наук РК. Серия физико-математическая №2 Алматы 2014.

 3) О разрешимости интеграллов Клебша в случае А=В=ВС: Известия Нац. Академ. Наук РК. №2 Алматы 2014

  1. Жаңа кәсіби, тәжірибелі-конструкторлық бағдарламаларда, ғылыми және ғылыми-конструкторлық бағдармаларда немесе кәсіби жетілдіріп дамытулардағы авторлық және бірлескен авторлық болу. Инновационный потент. №25697 на изобретение: Способ проведения компьютерно-письменного экзамена. Зарегистрировано в Гос. реестре изобретений РК 27.03.2012 г.