Ғылыми жұмыстар

Ғылыми жұмыстар

Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстары 2 бағытта жүргізіледі:

І. Ғылыми-педагогикалық бағыт:

1.1. Білім беру жүйесінде  математика пәндерін оқыту әдістемесінің проблемалары. Жетекші: п.ғ.д., профессор Д.Рахымбек. Зерттеу мақсаты: Бейіндік мектепте физика және математика пәндерін оқыту әдістемесінің даму  бағыттарын айқындап оқыту технологияларын жетілдіру.

1.2. Болашақ математика мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін ақпараттық-коммуникациялық пәндік орталарды әзірлеу арқылы қалыптастыру. Жетекші: п.ғ.д., доцент Р.Кадирбаева. Зерттеу мақсаты: Болашақ математика мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру технолоияларын ұйымдастырудың  жекелеген аспектілерін ашу.

ІІ. Ғылыми бағыт:

2.1. Дифференциалдық операторлардың спектралдық теориясы. Жетекші:  ф.-м.ғ.к., профессор Иманбаев Н. Зерттеу мақсаты: Кесіндідегі өзіне-өзі түйіндес дифференциалдық операторлардың меншікті мәндері мен түбірлік векторларының базистілік қасиеттерінің орнықтылығын зерттеу.

2.2.Әртекті топырақтар консолидациясы процесінің көппараметрлі математикалықұ моделін жарату және оны қолдану. Жетекші: ф-м.ғ.к., доцент Алтынбеков Ш. Зерттеу мақсаты: Ғасыр ішінде жаратылған  моделдерді өз ішіне қамтыған консолидация процесінің математикалық моделін жарату.

Кафедрада ОПҚ-ның 2018 және 2019 жыл аралығындағы жоғарыда көрсетілген бағыттардағы баспадан шығарылған ғылыми еңбектері  төмендегі кестеде көрсетілген:

Календарлық жыл

Импакт факторы бар журналдардағы мақалалар

 

Республикалық (ЖАК)/  Басқа  журналдар

Алыс және жақын шет елдердегі халықаралық конфер

Конференция материалдарында

Жалпы саны

2018

1

4/3

2

34

44

2019

7

10/3

6

22

48

Кафедра оқытушы-ппрофессорларының  елеулі жетістіктері:

 1. Кафедра меңгерушісі Р.И.Кадирбаева ҚР БжҒМ-нің 2018-2020 жылдарға арналған ғылыми және ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға арналған конкурсында «Болашақ математика мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін ақпараттық-коммуникациялық пәндік орталарды әзірлеу арқылы қалыптастыру» тақырыбында 14 768 955,98  тенге көлемінде грант ұтып алды.
 1. «Жоғары орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегерлері:
 • Әдіскер ғалым, профессор п.ғ.д. Д.Рахымбек   2 рет (2004, 2007);
 • Математик-ғалым, профессор Н.Иманбаев 1 рет (2018)
 1. Профессор Н. Иманбаевтың 0-ден жоғары  импакт-факторлы журналдарда (Thomson Reutors, Scopus, Shpringer) 10-нан сатам мақаласы   жарық көріп,  1 монографиясы Германияда басылып шығарылды.  2018 жылы Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (АРТА) өткізген ұлттық рейтингтің жоғары оқу орындарындағы профессор-оқытушылар құрамының (ТОП-50) бас рейтингісіне енгізілді.
 1. ф.-м.ғ.к. М.Джаманқараеваның Web of Science деректер қорындағы Хирш индексі h=1.
 1. Доцент Ш. Алтынбеков Ресей жаратылыстану Академиясында бірнеше марапатқа ие болды:  Для соискание почетного звания «Заслуженный работник науки и образования» в Президиум РАЕ представлена справка о научно-педагогической деятельности и решением Президиума Российской Академии Естествознания (от 27 апреля 2016 года); Диплом профессора естествознания.(Россия 9 июня 2016г); Степень доктор наук решением Президиума Российской Академии Естествознания  2016; «Primus Inter Pares» - Первый Среди Равных орденімен марапатталды (28.09.2016)
 1. 2018 жылдың 25 қараша -29 қараша күндері аралығында п.ғ.к., доцент Әмірбекұлы А.  Польшаға Радом Экономика Академиясына және Жешув Университетіне  тәжірибе алмасу  мақсатында ғылыми іс-сапарға барып келді. Ғылыми іс-сапар барысында  Әмірбекұлы А.  жетекші шетел ғалымдарымен бірнеше кездесулерге, дискуссияларға және семинарға қатысты.
 1.    Кафедраның оқытушылары Р.Кадирбаева мен А.Әмірбекұлы 2019 жылдың  20-24 қараша аралығында Москва қаласында МГУ-да өткен «Современные информационные технологии и ИТ-образование» атты XIV халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға іс-сапарға барып, «Информационно-педагогическая технология формирования профессиональной компетентности будущего педагога-математика» атты тақырыпта  баяндама жасады. Конференция жұмысының нәтижесі бойынша баяндама жасалған мақала  РФ ЖАК құрамындағы журналға жариялануға ұсынылды.

 

Студенттердің ҒЗЖ

       Студенттердің ҒЗЖ  жүргізудің мақсаты  - студенттерді ғылыми баяндамалар дайындауға, үйірмелерге қатысып зерттеу жұмыстарын жасауға, ғылыми конференцияларға қатысуға және ғылыми жетекшісімен бірлесіп мақала жазуға мүмкіндіктер бере отырып, оларды ғылыми жұмыстарға баулу. 

2019 жылы студенттік конференцияда  11 мақала жарияланды.

ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің СҒЗЖ-ның жыл сайын өтетін республикалық байқауына қатысқан студенттер:

№ р/с

ЖОО, ел, қала, байқау атауы (күні)

Жұмыс тақырыбы

Студенттің аты-жөні (тобы)

Ғылыми жетекшінің аты-жөні

1

ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің СҒЗЖ-ның жыл сайын өтетін республикалық байқауы

Математиканы оқытуда цифрлық білім беру ресурсын қолдану

Шәмші Г.Ж

Ибрагимов Р.И., Кадирбаева Р.И.

 

2

Дизъюнктивті қалыпты форма класындағы бульдік формулаларды минимизациялаудың кейбір аспектілері

Олжаев М

Байжуманов А.

2018-2019 оқу жылының күзгі семестрінде 5В010900 -Математика мамандығы бойынша   109-26а оқу тобының студенті  Ауесханов Наурызбай Асанұлы және  109-17а оқу тобының студенті Жумабек Бексұлтан Нургалиұлы академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында шетелдік  жоғары оқу орнында оқып келді (Эгер қаласы, Карой Эстерхази университеті, Венгрия).

2019/2020 оқу жылында «Олимпиадалық есептерді шешу әдістері» аттығылыми үйірме жұмыстары жүргізіледі. Үйірмеде жақсы нәтижелер көрсетіп жүрген студенттер:

 1. Файзуллаев Е.
 2. Нарбекова Н.
 3. Лесбекова Ж.
 4. Тулебаев М.
 5. Назірқұл Б.
 6. Ахметов Т.

24.01.2020ж. күні сағат 11:40, №307 аудиторияда ф-м.ғ.к., профессор   Н.С. Иманбаев «Регулярлы шеттік шарттармен берілген үшінші ретті құрамдас типті дифференциалдық теңдеудің меншікті мәндерін зерттеу» тақырыбында «Математика» кафедрасының жоспарына сәйкес «Физика», «Математика», «Информатика» кафедраларының ОПҚ құрамының қатысуымен университет деңгейіндегі ғылыми семинарда баяндама жасады.